NYITVA VAGYUNK minden nap!
Szolgáltatóként Védettségi igazolvány NÉLKÜL IS várunk szeretettel! Részletek

BeatOrbit Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Az ÁSZF érvényessége és hatálya

A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján kerül kialakításra. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban Felhasználó vagy Felhasználók), akik a szolgáltatás igénybevételével ismerik el e rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek. Az Üzemeltető a Szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse vagy megváltoztassa. Az Üzemeltető az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Felhasználók számára történő hozzáférését folyamatosan biztosítja az interneten a lockedmein.hu elérhetőség alatt. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy minden olyan esetben, amikor az ÁSZF-be, illetve a Szerződésbe ütköző szerződésszegő magatartást tanúsít a Felhasználó, felmondást alkalmazzon és a Felhasználót azonnali hatállyal a használatból kizárja. Minden ebből keletkező hátrány a Felhasználót terheli és az Üzemeltetőnek, illetve harmadik személynek az emiatt esetleg elszenvedett kárát teljes egészében köteles megtéríteni.

 

Az Üzemeltető adatai:

Név: Balla Tamás EV

Cím: 2119 Pécel, Lázár Vilmos u. 12.

E-mail: hello@beatorbit.live

weblap: www.beatorbit.live

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

* A szolgáltatás megrendelése

Az időpontfoglalás kizárólag a foglaló rendszerben vagy telefonon lehetséges. A foglalásnak tartalmaznia kell a Látogató nevét, elérhetőségeit és a foglalás időpontját.

* A program nyelve: magyar, angol

* A Szolgáltatást mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

* A játékot minimum két főtől indítjuk, maximum 6 fő.

* Az előre vásárolt ajándék utalványok, kizárólag a BeatOrbit által üzemeltetett programokon válthatók be. Ezek meglétét a programra való belépés előtt jelezni kell a szervezőknek.

* Kizárólag egészséges személyeket tudunk beengedni a program helyszínére (láthatóan fertőző betegeket nem).

* A BeatOrbit területén kamerák vannak elhelyezve, hogy a látogatók a lehető legmagasabb Szerződési színvonalat kapják és bármilyen baleset vagy előre nem látható esemény esetén munkatársunk közbe tudjon lépni.

* Bármiféle rendkívüli esemény esetén (pl. áramszünet, tűz) a látogatók kötelesek munkatársunk utasításait követni.

 

 1. Foglalás lemondása

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa lefoglalt időpont esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét minimum 24 órával megelőzően írásban vagy telefonon tájékoztatja az Üzemeltetőt.

 

 1. Foglalás törlése

Amennyiben az Üzemeltető technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

 

 1. Foglalás menete

A BeatOrbit előzetes foglalás után lehet igénybe venni.

 1. Válasszon ki egy napot a naptárból az elérhető időpontok közül!
 2. Ellenőrizze a foglalás adatait: dátum, időpont, személyek száma!
 3. Töltse ki a személyes adataidra vonatkozó űrlapot és a számlázási adatokat.
 4. Figyelmesen olvassa el és fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket!
 5. Nyomja meg a “Foglalás” gombot!
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A foglalásról hamarosan e-mail-ben küldött visszaigazolást kapsz, amelyben minden fontos információt megtalálsz.

 

 1. A helyszínre történő érkezés/távozás

A foglalt időpont előtt legalább tíz perccel kell érkezni a Felhasználó a csoportjával. Ha a látogatók 30 percnél többet késnek, előfordulhat, hogy nem tudjuk beengedni őket a programra. A program végeztével a program helyszínét el kell hagyni.

 

 1. Fizetési feltételek

A szolgáltatás ellenértéke fizethető bankkártyával vagy előzetes egyeztetés esetén átutalással. Átutalásos fizetési mód esetén a szolgáltatás ellenértékét a Látogató köteles az érkezés előtt az Üzemeltető bankszámláján jóváírni. Átutalással történő foglalás esetén, e-mailben tájékoztatjuk, az átutalás teljesítéséről. A kiállított számlát a foglalt időpont előtt személyesen átadjuk. Előre megvásárolt utalványt, jegyet nem áll módunkban visszafizetni.
f.          Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013..

 

 1. Árak

A mindenkori aktuális árak a weboldalon (www.beatorbit.live) vannak feltüntetve. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

 1. A Felhasználók kötelesek:

* a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, kötelesek törekedni azok állagának megóvására,

* a látogatók elől elzárt területre belépéstől tartózkodni,

* a szobában balesetveszélyes helyzet, vagy sérült eszköz / berendezés észlelése esetén haladéktalanul jelezni a BeatOrbit személyzete felé,

* saját magukon vagy a környezetükben lévők közül bárkin rosszullét jeleinek észlelése esetén haladéktalanul jelezni a BeatOrbit személyzete felé,

* a szobában tartózkodó személyekkel együttműködni,

* a BeatOrbit személyzetének utasításait maradéktalanul betartani.

Alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek a játékból kizárhatók.

A játékszobák és a helyszínül szolgáló épület teljes területen tilos a dohányzás.

 1. Vis major

* Vis major esetén nem fizetünk kártérítést – a Felhasználóval mindkét fél számára előnyös megállapodást beszélünk meg a program legközelebbi látogatására vonatkozóan.

* Felhasználó nem jogosult pénzvisszatérítésre, ha a program a Házirend megsértése miatt szakad meg. Szolgáltató ebben az esetben nem biztosít újabb időpontot sem.

 

 1. A weboldalon történő foglalás felhasználási feltételei

Általános rendelkezések: A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogádásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.

A foglalási rendszerben, telefonon vagy e-mailben történő foglalás időpontjakor a Foglaló nem lehet 16 év alatti.

A foglalási rendszerben nem lehet 1 órával a program indulása előtt foglalni. Ha ilyen időpontra szeretne ellátogatni a csoport, akkor kizárólag telefonon tud foglalni.

 

 1. Egyebek

Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

Share This